พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1284

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ