โครงการฝึกอบบรม หลักสูตร การสร้างทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Team Building for Successful Organizational)

 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไพลิน ริเวอร์ไซด์ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

IMG 3970