พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 904

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (อำนวยการสูง)

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์ม 2

แบบฟอร์ม 3