พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 846
  1. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
  2. แบบฟอร์มที่ 1
  3. แบบฟอร์มที่ 2
  4. แบบฟอร์มที่ 3