พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1094

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส