พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 735

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ