พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1309

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส