พิมพ์
หมวด: ฝึกอบรม/สัมมนา
ฮิต: 348

โครงการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

ณโรงแรม บางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167ตรวจสอบภายใน ๑๙๐๖๑๐ 0167