โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล Smart PR"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562

Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013Smart PR ๑๙๐๖๑๐ 0013

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008Smart PR รน 2 ๑๙๐๖๑๐ 0008