โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมแฟร์เฮาส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี