โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2562

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชกา กรุงเทพมหานคร

 

67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o67354417 10157661220935166 1379681973810757632 o