โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรของสำนักกฎหมาย”

ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2562

ณ  โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี