เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย

78148967 10157986122910166 3292129467886993408 o

 

77340764 10157986125575166 4029416627798802432 o

 

76949826 10157986122310166 7943599686772850688 o

 

77009288 10157986125035166 8633104867365224448 o

 

77365502 10157986124400166 297356876713033728 o 

77230198 10157986126005166 3129854913270513664 o

 

76784422 10157986122805166 744947281328865280 o

 

78273196 10157986125605166 738560596240236544 o